Tag Archives: vệ sinh

Sai lầm của chị em khi vệ sinh vùng kín

Sai lầm của chị em khi vệ sinh vùng kín
Việc vệ sinh vùng kín tưởng là đơn giản, ai cũng biết. Tuy nhiên, nhiều khi cách chị em áp dụng nghĩ là sạch nhất