Tag Archives: tiểu

Hiệu quả bất ngờ từ trà đen cho người tiểu đường

Hiệu quả bất ngờ từ trà đen cho người tiểu đường
Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, tỷ lệ bệnh tiểu đường típ 2 thường thấp hơn ở các quốc gia có nhiều người uống