Tag Archives: tiêu chảy dễ gây trụy tim

Làm như thế nào khi bị tiêu chảy

Làm như thế nào khi bị tiêu chảy
Khi đang bị tiêu chảy, “ăn ít uống nhiều” là đúng nhưng không bù nước bằng việc uống nước ép trái cây và nước ngọt