Tag Archives: thịt khỉ có virus HIV

Virus HIV có trong thịt khỉ

Virus HIV có trong thịt khỉ
Hành vi giết khỉ và động vật linh trưởng để làm thức ăn của con người có thể dẫn tới sự bùng phát đại dịch