Tag Archives: tác hại của hormone tăng trưởng

Hormone tăng trưởng ảnh hưởng đến sức khỏe

Hormone tăng trưởng ảnh hưởng đến sức khỏe
Các loại hoóc-môn (hormone) sinh trưởng dùng cho trâu bò, lợn… Năng suất và lợi nhuận tăng nhưng cùng với đó là bao tác hại