Tag Archives: người cao tuổi vận động cơ thể

Dinh dưỡng chìa khóa cho sức khỏe người cao tuổi

Dinh dưỡng chìa khóa cho sức khỏe người cao tuổi
Theo độ tuổi, chức năng của các cơ quan đều giảm dần, cường độ trao đổi chất trong cơ thể cũng giảm dẫn đến việc